• สรท. ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมและผู้สนใจ ในการอบรม TDRGs version 6 ทุกท่าน
  • Experts meeting on collaboration for DRG development and reform in Southeast Asia. 25- 26 April 2019 Manila

ประกาศ TDRGs Version 6.3

  เอกสารประกาศ TDRGs Version 6.3

1. เอกสาร "หัวข้อการปรับเปลี่ยน TDRGs Version 6.2.1 เป็น TDRGs Version 6.3"  

2.  เอกสาร "สรุปการเปลี่ยน  TDRGs Version 6.2.1 เป็น TDRGs Version 6.3"  

3.  คู่มือการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ 6.3  (TDRGs version 6.3)  

4.  หนังสือภาคผนวก F1 F2  

5.  คำถามที่พบบ่อย FAQ 

โปรแกรม TDRGs Grouper 6.3

   TDRGs Version 6.3 Grouper พร้อม Download 

1. โปรแกรม TDRGs Seeker 6.3 "สำหรับศึกษาเฉพาะราย"  

- คำอธิบายการใช้โปรแกรม TDRGs Seeker 6.3 "สำหรับศึกษาเฉพาะราย"  

2. โปรแกรม TDRG Grouper 6.3 "สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลหลายยรายพร้อมกัน"  

- คำอธิบายการใช้ โปรแกรม TDRG Grouper 6.3 "สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลหลายยรายพร้อมกัน"  

 

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนรายโรค ระยะที่ 1 ปีที่ 2

เอกสารเผยแพร่ รายงานฉบับสมบูรณ์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนรายโรค ระยะที่ 1 ปีที่ 2   

บทความเผยแพร่

บทความค่าน้ำหนักสัมพัทธ์สำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมประเทศไทย ฉบับ 6.2   

 

TDRGs Version 6.2.1 Grouper พร้อมคำอธิบายการใช้

 TDRGsVersion 6.2.1 Grouper พร้อมคำอธิบายการใช้ 

1. โปรแกรม TGrp6205Grouper  

  - คำอธิบายการใช้โปรแกรม TGrp6205Grouper  

2. โปรแกรม TDRG Seeker 6.2.1 “สำหรับการศึกษาเฉพาะราย”  

  - คำอธิบายการใช้ โปรแกรม TDRG Seeker 6.2.1 “สำหรับการศึกษาเฉพาะราย”  

3. คำถามที่พบบ่อยสำหรับ TDRG 6.2.1 

 

005172
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
299
359
658
1729
5172
0
5172

Your IP: 35.172.195.82
Server Time: 2020-01-28 12:33:43