• สรท. ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมและผู้สนใจ ในการอบรม TDRGs version 6 ทุกท่าน
  • Experts meeting on collaboration for DRG development and reform in Southeast Asia. 25- 26 April 2019 Manila
  • ความร่วมมือในการพัฒนา INADRG ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศอินโดนีเซีย กับสำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
  • Study Visit Program on “Thai Diagnosis Related Group-based Global Budget (DRG-GB) Provider Payment System in Thailand” 1 – 3 April 2019

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนรายโรค ระยะที่ 1 ปีที่ 2

  เอกสารเผยแพร่ รายงานฉบับสมบูรณ์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนรายโรค ระยะที่ 1 ปีที่ 2        

 

บทความเผยแพร่

บทความค่าน้ำหนักสัมพัทธ์สำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมประเทศไทย ฉบับ 6.2   

 

 

TDRG Seeker Version ใหม่

  TDS6206.exe เป็น grouper version ใหม่   

สำหรับใช้แทน TDS6205.exe ซึ่งไม่สามารถใช้ได้หลังวันที่ 31 มีนาคม 2562

วิธีใช้นำโปรแกรมใหม่นี้ไปวางแทนหรือวางไว้ในที่เดียวกับ TDS6205.exe และสามารถเริ่มใช้ได้ตามปกติ

TDRGs Version 6.2.1 Grouper พร้อมคำอธิบายการใช้

 TDRGsVersion 6.2.1 Grouper พร้อมคำอธิบายการใช้ 

โปรแกรม TGrp6205Grouper  

คำอธิบายการใช้โปรแกรม TGrp6205Grouper  

โปรแกรม TDRG Seeker 6.2.1 “สำหรับการศึกษาเฉพาะราย”  

คำอธิบายการใช้ โปรแกรม TDRG Seeker 6.2.1 “สำหรับการศึกษาเฉพาะราย”  

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ TDRG 6.2.1 

 

ประกาศปรับ TDRGs Version 6.2 เป็น TDRGs Version 6.2.1

เอกสารประกาศปรับ TDRGs Version 6.2 เป็น TDRGs Version 6.2.1 

1.  ประกาศปรับ TDRGs Version 6.2 เป็น TDRGs Version 6.2.1  

2.  เอกสาร "สรุปการเปลี่ยนแปลง TDRGs Version 6.2.1"  

3เอกสารแก้ไข "TDRGs Version 6.2.1" เพื่อให้รพ.นำไปใช้แทนเนื้อหาในหนังสือ TDRGs Version 6.2 ฉบับเดิมเฉพาะส่วนที่ปรับเปลี่ยน 

 

หนังสือ ICD9CM2015

หนังสือ ICD9CM2015 - PDF  ดาวน์โหลด