• ลงทะเบียน อบรม TDRGs V.6

ประกาศปรับ TDRGs Version 6.2 เป็น TDRGs Version 6.2.1

   เอกสารประกาศปรับ TDRGs Version 6.2 เป็น TDRGs Version 6.2.1 
 

1. เอกสารหัวข้อแจ้ง"การปรับเปลี่ยน TDRGs Version 6.2 เป็น “TDRGs Version 6.2.1”  

2เอกสาร "สรุปการเปลี่ยนแปลง TDRGs Version 6.2.1"  

3เอกสารแก้ไข "TDRGs Version 6.2.1" เพื่อให้รพ.นำไปใช้แทนเนื้อหาในหนังสือ TDRGs Version 6.2 ฉบับเดิมเฉพาะส่วนที่ปรับเปลี่ยน 

 

สรท. จัดอบรม TDRGs Version6

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม TDRG V.6

 

   รายละเอียด

หนังสือ ICD9CM2015

หนังสือ ICD9CM2015 - PDF  ดาวน์โหลด

 

หนังสือ ICD-10-2016-WHO Volume 1-3

Volume 1 - Tabular List  ดาวน์โหลด

Volume 2 - Instruction manual  ดาวน์โหลด

Volume 3 - Alphabetical index   ดาวน์โหลด

 

 

โปรแกรม TDRG Seeker 6.2 “สาหรับการศึกษาเฉพาะราย”

โปรแกรม TDRG Seeker 6.2 “สาหรับการศึกษาเฉพาะราย”  ดาวน์โหลด

คำอธิบายการใช้ โปรแกรม TDRG Seeker 6.2 “สาหรับการศึกษาเฉพาะราย”  ดาวน์โหลด

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ TDRG 6.2

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ TDRG 6.2   ดาวน์โหลด