การอบรม TDRGs V.6

      สรท. ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจการอบรม TDRGs

     รายละเอียดการอบรม TDRGs V.6 รอบที่ 2 สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้หลังวันที่ 25 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 

TDRGs Version 6.2.1 Grouper พร้อมคำอธิบายการใช้

    TDRGsVersion 6.2.1 Grouper พร้อมคำอธิบายการใช้ 

โปรแกรม TGrp6205Grouper  

คำอธิบายการใช้โปรแกรม TGrp6205Grouper  

โปรแกรม TDRG Seeker 6.2.1 “สำหรับการศึกษาเฉพาะราย”  

คำอธิบายการใช้ โปรแกรม TDRG Seeker 6.2.1 “สำหรับการศึกษาเฉพาะราย”  

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ TDRG 6.2.1 

 

ประกาศปรับ TDRGs Version 6.2 เป็น TDRGs Version 6.2.1

   เอกสารประกาศปรับ TDRGs Version 6.2 เป็น TDRGs Version 6.2.1 
 

1. เอกสารหัวข้อแจ้ง"การปรับเปลี่ยน TDRGs Version 6.2 เป็น “TDRGs Version 6.2.1”  

2เอกสาร "สรุปการเปลี่ยนแปลง TDRGs Version 6.2.1"  

3เอกสารแก้ไข "TDRGs Version 6.2.1" เพื่อให้รพ.นำไปใช้แทนเนื้อหาในหนังสือ TDRGs Version 6.2 ฉบับเดิมเฉพาะส่วนที่ปรับเปลี่ยน 

 

หนังสือ ICD9CM2015

หนังสือ ICD9CM2015 - PDF  ดาวน์โหลด

 

หนังสือ ICD-10-2016-WHO Volume 1-3

Volume 1 - Tabular List  ดาวน์โหลด

Volume 2 - Instruction manual  ดาวน์โหลด

Volume 3 - Alphabetical index   ดาวน์โหลด

 

 

โปรแกรม TDRG Seeker 6.2 “สาหรับการศึกษาเฉพาะราย”

โปรแกรม TDRG Seeker 6.2 “สาหรับการศึกษาเฉพาะราย”  ดาวน์โหลด

คำอธิบายการใช้ โปรแกรม TDRG Seeker 6.2 “สาหรับการศึกษาเฉพาะราย”  ดาวน์โหลด