การประชาพิจารณ์ TDRG Version 6.0 เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559

      การประชาพิจารณ์ TDRG Version 6.0 เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ดำเนินการลุล่วงเป็นอย่างดีด้วยความร่วมมือของทุกท่าน ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย ขอกราบขอบคุณท่านประธานในงาน รศ. พญ. ประสบศรี  อึ้งถาวร และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ฯ ที่สละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยในช่วงเช้ามีการบรรยายซึ่งมีเอกสารประกอบการบรรยาย ดังนี้

*ดร. ประพัฒน์ สุริยผล เป็นสมาชิกใหม่ของทีมวิจัยและพัฒนา TDRG
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขา ชีวสารสนเทศ
ผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และหัวหน้าหน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลวิจัย สถานส่งเสริมการวิจัย
มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการจัดการ ฺBig Data

236499
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
419
376
1609
232538
10456
12895
236499

Your IP: 18.204.2.231
Server Time: 2021-10-28 20:43:38