• ลงทะเบียน อบรม TDRGs V.6

ประกาศปรับ TDRGs Version 6.2 เป็น TDRGs Version 6.2.1

   เอกสารประกาศปรับ TDRGs Version 6.2 เป็น TDRGs Version 6.2.1 
 

1. เอกสารหัวข้อแจ้ง"การปรับเปลี่ยน TDRGs Version 6.2 เป็น “TDRGs Version 6.2.1”  

2เอกสาร "สรุปการเปลี่ยนแปลง TDRGs Version 6.2.1"  

3เอกสารแก้ไข "TDRGs Version 6.2.1" เพื่อให้รพ.นำไปใช้แทนเนื้อหาในหนังสือ TDRGs Version 6.2 ฉบับเดิมเฉพาะส่วนที่ปรับเปลี่ยน