• สรท. ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมและผู้สนใจ ในการอบรม TDRGs version 6 ทุกท่าน
  • Experts meeting on collaboration for DRG development and reform in Southeast Asia. 25- 26 April 2019 Manila
  • ความร่วมมือในการพัฒนา INADRG ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศอินโดนีเซีย กับสำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
  • Study Visit Program on “Thai Diagnosis Related Group-based Global Budget (DRG-GB) Provider Payment System in Thailand” 1 – 3 April 2019

TDRGs Version 6.2.1 Grouper พร้อมคำอธิบายการใช้

 TDRGsVersion 6.2.1 Grouper พร้อมคำอธิบายการใช้ 

โปรแกรม TGrp6205Grouper  

คำอธิบายการใช้โปรแกรม TGrp6205Grouper  

โปรแกรม TDRG Seeker 6.2.1 “สำหรับการศึกษาเฉพาะราย”  

คำอธิบายการใช้ โปรแกรม TDRG Seeker 6.2.1 “สำหรับการศึกษาเฉพาะราย”  

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ TDRG 6.2.1