• ลงทะเบียน อบรม TDRGs V.6

TDRGs Version 6.2.1 Grouper พร้อมคำอธิบายการใช้

    TDRGsVersion 6.2.1 Grouper พร้อมคำอธิบายการใช้ 

โปรแกรม TGrp6205Grouper  

คำอธิบายการใช้โปรแกรม TGrp6205Grouper  

โปรแกรม TDRG Seeker 6.2.1 “สำหรับการศึกษาเฉพาะราย”  

คำอธิบายการใช้ โปรแกรม TDRG Seeker 6.2.1 “สำหรับการศึกษาเฉพาะราย”  

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ TDRG 6.2.1