• สรท. ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมและผู้สนใจ ในการอบรม TDRGs version 6 ทุกท่าน
  • Experts meeting on collaboration for DRG development and reform in Southeast Asia. 25- 26 April 2019 Manilaซีย
  • ความร่วมมือในการพัฒนา INADRG ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศอินโดนีเซีย กับสำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
  • Study Visit Program on “Thai Diagnosis Related Group-based Global Budget (DRG-GB) Provider Payment System in Thailand” 1 – 3 April 2019

TDRG Seeker Version ใหม่

  TDS6206.exe เป็น grouper version ใหม่   

สำหรับใช้แทน TDS6205.exe ซึ่งไม่สามารถใช้ได้หลังวันที่ 31 มีนาคม 2562

วิธีใช้นำโปรแกรมใหม่นี้ไปวางแทนหรือวางไว้ในที่เดียวกับ TDS6205.exe และสามารถเริ่มใช้ได้ตามปกติ