• สรท. ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมและผู้สนใจ ในการอบรม TDRGs version 6 ทุกท่าน
  • Experts meeting on collaboration for DRG development and reform in Southeast Asia. 25- 26 April 2019 Manilaซีย
  • ความร่วมมือในการพัฒนา INADRG ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศอินโดนีเซีย กับสำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
  • Study Visit Program on “Thai Diagnosis Related Group-based Global Budget (DRG-GB) Provider Payment System in Thailand” 1 – 3 April 2019

Recalibration และการเปลี่ยนแปลงของ RW

การพัฒนา Thai DRG Version 5.2 เพิ่งผ่านพ้นไป CaseMix Facilitator ท่านหนึ่งได้เขียนบทความ "Recalibration และการเปลี่ยนแปลงของ RW" อธิบาย Recalibration ด้วยภาษาง่ายๆ และเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ RW