ประมวลภาพกิจกรรม

ลงพื้นที่ "โครงการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนรายโรค" ระยะที่1 ปีที่ 3 ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ลงพื้นที่คืนข้อมูล โครงการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนรายโรคระยะที่ 1 ปีที่ 2 ณ รพ.ห้วยยอด
ลงพื้นที่คืนข้อมูล โครงการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนรายโรคระยะที่ 1 ปีที่ 2 ณ รพ.ตรัง
ลงพื้นที่ เพื่อคืนข้อมูล โครงการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนรายโรคระยะที่ 1 ปีที่ 2 ณ รพ.สระบุรี
ลงพื้นที่โครงการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนรายโรคระยะที่ 1 ปีที่ 3 ณ รพ.บางสะพาน
ลงพื้นที่โครงการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนรายโรคระยะที่ 1 ปีที่ 3 ณ รพ.สันทราย
World Bank และ SEA DRG Expert ดูงานการใช้ TDRG ในการจ่ายเงินที่รพ.รามาฯ
The World Bank and The SEA DRG Experts Visit to Thai Casemix Centre
PMAC 2020
ลงพื้นที่โครงการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนรายโรคระยะที่ 1 ปีที่ 3 ณ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
049870
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
173
301
1467
45920
8542
9733
49870

Your IP: 18.206.187.81
Server Time: 2020-05-28 07:40:51