การประชุมชี้แจงเรื่อง การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในตามหลังเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับที่ 6 (Diagnosis Relate Group : DRGs) และการดำเนินการตามนโยบายบูรณาการระบบประกันสุขภาพของรัฐบาลฯ
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของสถานพยาบาล เรื่อง การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในตามหลังเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับที่ 6 (Diagnosis Relate Group : DRGs) และการดำเนินการตามนโยบายบูรณาการระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล รวมทั้งการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางในการพัฒนาระบบสวัสดิการพยาบาลข้าราชการให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของทางราชการและเอกชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงรับทราบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อย่างถูกต้อง ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560

 

 

253923
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
900
251
1151
248810
4336
11915
253923

Your IP: 54.80.173.217
Server Time: 2021-12-07 22:31:00