ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลบริการและข้อมูลต้นทุน (UnitCost) ในผู้ป่วยในด้านการแพทย์แผนไทย
การลงพื้นที่เพื่อทำการวิจัยในโครงการ "วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนรายโรค ระยะที่ 1" ครั้งที่ 1
ประชุมประชาพิจารณ์ TDRG 6.2 ของสำนักงานประกันสังคม
ประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ
การประชุมชี้แจงเรื่อง การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในตามหลังเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับที่ 6 (Diagnosis Relate Group : DRGs) และการดำเนินการตามนโยบายบูรณาการระบบประกันสุขภาพของรัฐบาลฯ
ประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UhosNet)
ประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 6.2 กับการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
DRG capacity building project in Jakarta Indonesia
ประชาพิจารณ์กลุ่มโรคร่วมจิตเวชไทย ฉบับที่ 3
ประชุมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินของกระทรวงสาธารณสุข
236548
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
468
376
1658
232538
10505
12895
236548

Your IP: 18.204.2.231
Server Time: 2021-10-28 21:18:34