ติดต่อสำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย

การติดต่อ

ที่อยู่:
979/103-104 ชั้น 31 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
Email:info@thaicasemix.com, info@tcmc.or.th

โทรศัพท์: 02-298-0405 - 8 ต่อ 219 (ติดต่อคุณชลธิดา)

โทรสาร: 02-298-0409

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก