การจองห้องพัก

รายละเอียดการจองห้องพัก

ผู้ที่ต้องการจองห้องพักในการอบรม TDRGs V.6 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและติดต่อจองห้องพักกับทางโรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ตามรายเอียดในแบบฟอร์ม