Thai DRGs version 5.1.1

การเปลี่ยนแปลงจาก Thai DRG Version 5.1 ไปสู่ Thai DRG Version 5.1.1
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555
(download TDrg51ChangeToTDRG511Final551029_publish.pdf)

การประกาศเรื่อง TDRG Grouper Version 5.1.1(download TGRP5103.rar)
โปรแกรมจัดกลุ่มและคำนวณค่าน้ำหนักสัมพัทธ์สำหรับข้อมูลเป็นชุด (TGRP) ซึ่งรองรับการเปลี่ยนแปลงใน Thai DRG Version 5.1.1 ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 พร้อมให้ download ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การประกาศเรื่อง TDRG Seeker Version 5.1.1 (download TDS5103.zip)
ได้มีการแจ้งข้อปรับปรุง TDRG Version 5.1 เพิ่มเติม ทีมผู้พัฒนาจึงได้พิจารณาปรับปรุงเป็น TDRG Version 5.1.1 สำหรับเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนแปลงโดยสรุป 5 ข้อ และได้พัฒนาโปรแกรมจัดกลุ่มและคำนวณค่าน้ำหนักสัมพัทธ์รายข้อมูล (TDS) เรียบร้อยแล้ว สามารถ download ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ส่วนโปรแกรมจัดกลุ่มและคำนวณค่าน้ำหนักสัมพัทธ์สำหรับข้อมูลเป็นชุด (TGRP) อยู่ในระหว่างการพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม...

เอกสารประกอบการบรรยาย

ข้อมูลจากการอภิปรายเรื่อง ผลกระทบของ DRG ต่อการเข้าถึงบริการ (ราคาแพง) วิกฤติ หรือ โอกาส ของข้าราชการไทย

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ครั้งที่ 45 ซึ่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นเจ้าภาพ

  1. เอกสารดำเนินการอภิปรายและข้อสรุปในที่ประชุม โดย พญ. ทัสนีย์ จันทร์น้อย ผู้ดำเนินการอภิปราย
  2. ผลกระทบของ DRG ต่อการเข้าถึงหัตถการ (ราคาแพง) วิกฤติ หรือ โอกาส ของข้าราชการไทย โดย ศ. ดร. นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
  3. การตรวจสอบการเบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว พ.ศ. 2555 โดย พ.อ. นพ. กนธีร์ สังขวาสี

เอกสารประกอบการบรรยาย การเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดของ Thai DRG version 5.0

อ่านเพิ่มเติม...

236614
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
534
376
1724
232538
10571
12895
236614

Your IP: 18.204.2.231
Server Time: 2021-10-28 22:03:01