ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม TDRGs V.6

**แจ้งผู้ที่ลงทะเบียนหลักสูตรขั้นสูง และผู้ที่ลงทะเบียนหลักสูตรขั้นพื้นฐาน + ขั้นสูง เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเกินอัตรา สรท.จึงปิดการลงทะเบียนชั่วคราว **
หลักสูตรขั้นพื้นฐานสามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ

ชื่อ-นามสกุล
ชื่อหน่วยงาน
วิชาชีพ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร IT นักเวชสถิติ
อื่นๆ (โปรดระบุ) 
ตำแหน่ง
Email
เบอร์มือถือ
ที่อยู่
เลือกหลักสูตร หลักสูตรขั้นพื้นฐาน 1 วัน ราคา 2,500 บาท
(18มี.ค.62)
ต้องการที่พักหรือไม่
(ค่าใช้จ่ายไม่รวมกับค่าลงทะเบียน)
ต้องการ ไม่ต้องการ
ยืนยันข้อมูล
 

รายละเอียดการชำระเงิน

**ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนหลักสูตรขั้นพื้นฐาน + ขั้นสูงมาเป็นจำนวนมาก
ทางผู้จัดจึงจำเป็นจะต้องให้สิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมตามลำดับผู้ที่ชำระเงินเข้ามา**

สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.)

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ สรท. รายชื่ออัพเดต 1 วันทำการ