Update :: โปรแกรม DRG Seeker สำหรับ TDRG Version 6.3.4 (สิทธิข้าราชการ)

 โปรแกรม DRG Seeker สำหรับ TDRG Version 6.3.4 สำหรับสิทธิข้าราชการ ได้ปรับปรุงใหม่เสร็จเรียบร้อย (รุ่นโปรแกรม TSD6305)

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

โปรแกรม DRG Seeker สำหรับ TDRG Version 6.2.1

 โปรแกรม DRG Seeker สำหรับ TDRG Version 6.2.1 สำหรับสิทธิประกันสังคม ได้ปรับปรุงใหม่เสร็จเรียบร้อย (รุ่นโปรแกรม TSD6207)

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

การให้รหัส กรณี COVID-19 และวัคซีน COVID-19

    เอกสารคำแนะนำรายละเอียด กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ 6.3 กับการให้รหัส กรณี COVID-19 และวัคซีน COVID-19

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จาก Link ด้านล่าง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 

บทความเผยแพร่ : การศึกษาต้นทุนภาพรวมและรายกิจกรรมบริการแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อพัฒนาแนวทางต้นทุนมาตรฐาน

           การศึกษาต้นทุนภาพรวมและรายกิจกรรมบริการแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อพัฒนาแนวทางต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนบริการเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้ทราบภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบสุขภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาต้นทุนภาพรวมและรายกิจกรรมบริการอุบัติเหตุเพื่อพัฒนาแนวทางต้นทุนมาตรฐาน

ดาวน์โหลดเอกสาร 

บทความเผยแพร่ : การปรับค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ด้วยเกณฑ์วันนอนสำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ 6.2

       ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับด้วยเกณฑ์วันนอนเป็นค่ามาตรฐานที่ใช้ร่วมกับอัตราฐานในการจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยในด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายระเบียบวิธีพัฒนาสูตรในการปรับค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ตามวันนอนของผู้ป่วยในสำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ 6.2

ดาวน์โหลดเอกสาร 

โปรแกรม TDRG Grouper 6.3.4

TDRG Version 6.3.4 Grouper พร้อม Download 

                    TDRG grouper สำหรับ TDRG Version 6.3.4 ได้ปรับปรุงใหม่เสร็จเรียบร้อย และกำหนดใช้กับข้อมูลผู้ป่วยในสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป แทน TDRG grouper ของ TDRG Version 6.3.3

1. โปรแกรม TDS6303.exe "สำหรับศึกษาเฉพาะราย" (โดยโปรแกรมนี้จะให้ใช้ชั่วคราวเนื่องจากยังไม่รองรับรหัสโรค W, X, Y ที่ WHO เพิ่มใหม่)  

- คำอธิบายการใช้โปรแกรม TDS6303.exe "สำหรับศึกษาเฉพาะราย"  

2. โปรแกรม TGrp6305.exe  "สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลหลายยรายพร้อมกัน"  

 - คำอธิบายการใช้โปรแกรม TGrp6305.exe "สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลหลายรายพร้อมกัน" 

 

 

323816
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
11
394
2584
319359
7000
12184
323816

Your IP: 34.231.244.12
Server Time: 2022-05-22 00:51:51