เอกสารประกอบการบรรยาย

ข้อมูลจากการอภิปรายเรื่อง ผลกระทบของ DRG ต่อการเข้าถึงบริการ (ราคาแพง) วิกฤติ หรือ โอกาส ของข้าราชการไทย

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ครั้งที่ 45 ซึ่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นเจ้าภาพ

  1. เอกสารดำเนินการอภิปรายและข้อสรุปในที่ประชุม โดย พญ. ทัสนีย์ จันทร์น้อย ผู้ดำเนินการอภิปราย
  2. ผลกระทบของ DRG ต่อการเข้าถึงหัตถการ (ราคาแพง) วิกฤติ หรือ โอกาส ของข้าราชการไทย โดย ศ. ดร. นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
  3. การตรวจสอบการเบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว พ.ศ. 2555 โดย พ.อ. นพ. กนธีร์ สังขวาสี

เอกสารประกอบการบรรยาย การเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดของ Thai DRG version 5.0

??จากการประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงพยาบาลในหัวข้อ " การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับที่ 5.0" เมื่อวันที่ 26/3/2555 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

  • Thai DRG 5.0 Classification โดย นพ.ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส)
323839
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
34
394
2607
319359
7023
12184
323839

Your IP: 34.231.244.12
Server Time: 2022-05-22 01:47:45